RoháčekSkutky2,19

Skutky 2:19

Skutky apoštolov

A dám vidieť zázraky hore na nebi a znamenia dole na zemi, krv a oheň a dymovú paru.


Verš v kontexte

18 Áno i na svojich sluhov a na svoje diev­ky vy­lejem zo svoj­ho Ducha v tých dňoch, a budú prorokovať. 19 A dám vidieť zázraky hore na nebi a znamenia dole na zemi, krv a oheň a dymovú paru. 20 Sl­n­ce sa ob­ráti na tmu a mesiac na krv, prv ako prij­de deň Pánov, veľký a sláv­ny.

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

19 A dám vidieť zázraky hore na nebi a znamenia dole na zemi, krv a oheň a dymovú paru.

Evanjelický

19 A urobím zá­zraky hore na nebi a znamenia dolu na zemi: krv, oheň a dymovú paru.

Ekumenický

19 Urobím divy hore na nebi a znamenia dolu na zemi, krv, oheň a kúdoly dymu.

Bible21

19 Ukážu zá­zra­ky na nebi a zna­mení na zemi, krev a oheň a ob­la­ka dý­mu.