EkumenickýSkutky2,18

Skutky 2:18

Skutky apoštolov

V tých dňoch vy­lejem svoj­ho Ducha aj na svojich služob­níkov a svoje služob­nice a budú prorokovať.


Verš v kontexte

17 V posledných dňoch, hovorí Boh, vy­lejem svoj­ho Ducha na každé telo. Vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši mladíci budú mať videnia a vašim star­com sa budú snívať sny. 18 V tých dňoch vy­lejem svoj­ho Ducha aj na svojich služob­níkov a svoje služob­nice a budú prorokovať. 19 Urobím divy hore na nebi a znamenia dolu na zemi, krv, oheň a kúdoly dymu.

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

18 Áno i na svojich sluhov a na svoje diev­ky vy­lejem zo svoj­ho Ducha v tých dňoch, a budú prorokovať.

Evanjelický

18 Aj na svojich služob­níkov a na svoje služob­nice vy­lejem v tie dni zo svoj­ho Ducha, a budú prorokovať.

Ekumenický

18 V tých dňoch vy­lejem svoj­ho Ducha aj na svojich služob­níkov a svoje služob­nice a budú prorokovať.

Bible21

18 Jis­těže na své služebníky a služebnice v těch dnechvy­li­ji svého Du­cha a bu­dou pro­ro­kovat.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček