Bible21Skutky2,18

Skutky 2:18

Jis­těže na své služebníky a služebnice v těch dnechvy­li­ji svého Du­cha a bu­dou pro­ro­kovat.


Verš v kontexte

17 ‚V po­sledních dnech, praví Bůh, vyliji svého Du­cha na všech­ny lidi. Vaši synové i vaše dce­ry bu­dou prorokovat, vaši mladíci uvi­dí vi­dění, vaši starci bu­dou mít sny. 18 Jis­těže na své služebníky a služebnice v těch dnechvy­li­ji svého Du­cha a bu­dou pro­ro­kovat. 19 Ukážu zá­zra­ky na nebi a zna­mení na zemi, krev a oheň a ob­la­ka dý­mu.

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

18 Áno i na svojich sluhov a na svoje diev­ky vy­lejem zo svoj­ho Ducha v tých dňoch, a budú prorokovať.

Evanjelický

18 Aj na svojich služob­níkov a na svoje služob­nice vy­lejem v tie dni zo svoj­ho Ducha, a budú prorokovať.

Ekumenický

18 V tých dňoch vy­lejem svoj­ho Ducha aj na svojich služob­níkov a svoje služob­nice a budú prorokovať.

Bible21

18 Jis­těže na své služebníky a služebnice v těch dnechvy­li­ji svého Du­cha a bu­dou pro­ro­kovat.

Bible21Skutky2,18

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček