RoháčekSkutky2,17

Skutky 2:17

Skutky apoštolov

A bude v po­sled­ných dňoch, hovorí Bôh, že vylejem zo svoj­ho Ducha na každé telo, a vaši synovia budú prorokovať i vaše dcéry, a vaši mláden­ci budú vídať videnia, a vašim star­com sa budú snívať sny.


Verš v kontexte

16 Ale toto je to, čo je po­vedané skr­ze proroka Jo­ela: 17 A bude v po­sled­ných dňoch, hovorí Bôh, že vylejem zo svoj­ho Ducha na každé telo, a vaši synovia budú prorokovať i vaše dcéry, a vaši mláden­ci budú vídať videnia, a vašim star­com sa budú snívať sny. 18 Áno i na svojich sluhov a na svoje diev­ky vy­lejem zo svoj­ho Ducha v tých dňoch, a budú prorokovať.

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

17 A bude v po­sled­ných dňoch, hovorí Bôh, že vylejem zo svoj­ho Ducha na každé telo, a vaši synovia budú prorokovať i vaše dcéry, a vaši mláden­ci budú vídať videnia, a vašim star­com sa budú snívať sny.

Evanjelický

17 V po­sled­né dni - hovorí Boh - vy­lejem zo svoj­ho Ducha na všet­kých ľudí, a vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať; vaši mláden­ci budú vídať videnia a vaši star­ci snívať sny.

Ekumenický

17 V posledných dňoch, hovorí Boh, vy­lejem svoj­ho Ducha na každé telo. Vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši mladíci budú mať videnia a vašim star­com sa budú snívať sny.

Bible21

17 ‚V po­sledních dnech, praví Bůh, vyliji svého Du­cha na všech­ny lidi. Vaši synové i vaše dce­ry bu­dou prorokovat, vaši mladíci uvi­dí vi­dění, vaši starci bu­dou mít sny.