RoháčekRút2,19

Rút 2:19

A jej svok­ra jej po­vedala: Kde si sbierala dnes a kde si robila? Nech je požeh­naný ten, ktorý sa k tebe znal! A oznámila svojej svok­re, u koho robila, a riek­la: Meno muža, u ktorého som dnes robila, je Bo­az.


Verš v kontexte

18 Po­tom to vzala a prišla do mes­ta, a jej svok­ra videla, čo na­sbierala. A vy­ňala a dala jej to, čo zvýšila keď sa na­sýtila. 19 A jej svok­ra jej po­vedala: Kde si sbierala dnes a kde si robila? Nech je požeh­naný ten, ktorý sa k tebe znal! A oznámila svojej svok­re, u koho robila, a riek­la: Meno muža, u ktorého som dnes robila, je Bo­az. 20 A Na­oma riek­la svojej ne­ves­te: Nech je požeh­naný Hos­podinovi, ktorý ne­upus­til od svojho milo­sr­den­stva ani pri živých ani pri mŕt­vych! A potom jej riek­la Na­oma: Ten muž nám je blíz­ky, a je z našich výkup­níkov s švag­rov­ským právom.

späť na Rút, 2

Príbuzné preklady Roháček

19 A jej svok­ra jej po­vedala: Kde si sbierala dnes a kde si robila? Nech je požeh­naný ten, ktorý sa k tebe znal! A oznámila svojej svok­re, u koho robila, a riek­la: Meno muža, u ktorého som dnes robila, je Bo­az.

Evanjelický

19 Vtedy jej svok­ra po­vedala: Kde si dnes zbierala klasy a kde si pracovala? Nech je požeh­naný, kto sa ťa ujal! Po­tom oznámila svok­re, u koho pracovala, a po­vedala: Muž, u ktorého som dnes pracovala, sa volá Bóaz.

Ekumenický

19 Vtedy sa svok­ra spýtala: Kde si dnes paber­kovala a pracovala? Nech je požeh­naný, kto sa ťa ujal! Rút po­vedala svok­re, u koho pracovala a do­dala: Muž, u ktorého som dnes pracovala, sa volá Bóaz.

Bible21

19 „Kde jsi dnes sbírala?“ ze­pta­la se jí tchyně, „kde jsi to pracova­la? Ať je požeh­nán, kdo se tě ujal!“ „Pracovala jsem dnes u muže jménem Boáz.“ od­po­vědě­la Rút své tchy­ni.

RoháčekRút2,19