EkumenickýRút2,19

Rút 2:19

Vtedy sa svok­ra spýtala: Kde si dnes paber­kovala a pracovala? Nech je požeh­naný, kto sa ťa ujal! Rút po­vedala svok­re, u koho pracovala a do­dala: Muž, u ktorého som dnes pracovala, sa volá Bóaz.


Verš v kontexte

18 Vzala to, od­nies­la do mes­ta a ukázala svok­re, čo naz­bierala. Po­tom jej dala aj zvyšok svoj­ho jed­la, z ktorého sa sama na­sýtila. 19 Vtedy sa svok­ra spýtala: Kde si dnes paber­kovala a pracovala? Nech je požeh­naný, kto sa ťa ujal! Rút po­vedala svok­re, u koho pracovala a do­dala: Muž, u ktorého som dnes pracovala, sa volá Bóaz. 20 Vtedy Noémi po­vedala svojej ne­ves­te: Nech ho požeh­ná Hos­podin, ktorý ne­pres­tal prejavovať svoju priazeň ani živým, ani mŕt­vym! Noémi po­tom do­dala: Ten muž je náš blíz­ky príbuz­ný a pat­rí k tým, čo sú po­vin­ní vy­kúpiť náš majetok.

späť na Rút, 2

Príbuzné preklady Roháček

19 A jej svok­ra jej po­vedala: Kde si sbierala dnes a kde si robila? Nech je požeh­naný ten, ktorý sa k tebe znal! A oznámila svojej svok­re, u koho robila, a riek­la: Meno muža, u ktorého som dnes robila, je Bo­az.

Evanjelický

19 Vtedy jej svok­ra po­vedala: Kde si dnes zbierala klasy a kde si pracovala? Nech je požeh­naný, kto sa ťa ujal! Po­tom oznámila svok­re, u koho pracovala, a po­vedala: Muž, u ktorého som dnes pracovala, sa volá Bóaz.

Ekumenický

19 Vtedy sa svok­ra spýtala: Kde si dnes paber­kovala a pracovala? Nech je požeh­naný, kto sa ťa ujal! Rút po­vedala svok­re, u koho pracovala a do­dala: Muž, u ktorého som dnes pracovala, sa volá Bóaz.

Bible21

19 „Kde jsi dnes sbírala?“ ze­pta­la se jí tchyně, „kde jsi to pracova­la? Ať je požeh­nán, kdo se tě ujal!“ „Pracovala jsem dnes u muže jménem Boáz.“ od­po­vědě­la Rút své tchy­ni.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček