RoháčekRút2,18

Rút 2:18

Po­tom to vzala a prišla do mes­ta, a jej svok­ra videla, čo na­sbierala. A vy­ňala a dala jej to, čo zvýšila keď sa na­sýtila.


Verš v kontexte

17 A tak sbierala na poli až do večera. A keď vy­mlátila to, čo na­sbierala, bolo toho tak asi efa jačmeňa. 18 Po­tom to vzala a prišla do mes­ta, a jej svok­ra videla, čo na­sbierala. A vy­ňala a dala jej to, čo zvýšila keď sa na­sýtila. 19 A jej svok­ra jej po­vedala: Kde si sbierala dnes a kde si robila? Nech je požeh­naný ten, ktorý sa k tebe znal! A oznámila svojej svok­re, u koho robila, a riek­la: Meno muža, u ktorého som dnes robila, je Bo­az.

späť na Rút, 2

Príbuzné preklady Roháček

18 Po­tom to vzala a prišla do mes­ta, a jej svok­ra videla, čo na­sbierala. A vy­ňala a dala jej to, čo zvýšila keď sa na­sýtila.

Evanjelický

18 Vzala to a šla do mes­ta. Svok­ra videla, čo naz­bierala. Po­tom vy­brala a dala jej, čo jej os­talo, keď sa na­sýtila.

Ekumenický

18 Vzala to, od­nies­la do mes­ta a ukázala svok­re, čo naz­bierala. Po­tom jej dala aj zvyšok svoj­ho jed­la, z ktorého sa sama na­sýtila.

Bible21

18 Rút si jej odnes­la do měs­ta a ukáza­la své tchy­ni, ko­lik toho na­sbíra­la. Vza­la také, co jí zbylo po jídle, a nabíd­la jí.

RoháčekRút2,18