EkumenickýRút2,18

Rút 2:18

Vzala to, od­nies­la do mes­ta a ukázala svok­re, čo naz­bierala. Po­tom jej dala aj zvyšok svoj­ho jed­la, z ktorého sa sama na­sýtila.


Verš v kontexte

17 Rút teda paber­kovala na poli až do večera a keď naz­bierané klasy vy­mlátila, bola to asi éfa jačmeňa. 18 Vzala to, od­nies­la do mes­ta a ukázala svok­re, čo naz­bierala. Po­tom jej dala aj zvyšok svoj­ho jed­la, z ktorého sa sama na­sýtila. 19 Vtedy sa svok­ra spýtala: Kde si dnes paber­kovala a pracovala? Nech je požeh­naný, kto sa ťa ujal! Rút po­vedala svok­re, u koho pracovala a do­dala: Muž, u ktorého som dnes pracovala, sa volá Bóaz.

späť na Rút, 2

Príbuzné preklady Roháček

18 Po­tom to vzala a prišla do mes­ta, a jej svok­ra videla, čo na­sbierala. A vy­ňala a dala jej to, čo zvýšila keď sa na­sýtila.

Evanjelický

18 Vzala to a šla do mes­ta. Svok­ra videla, čo naz­bierala. Po­tom vy­brala a dala jej, čo jej os­talo, keď sa na­sýtila.

Ekumenický

18 Vzala to, od­nies­la do mes­ta a ukázala svok­re, čo naz­bierala. Po­tom jej dala aj zvyšok svoj­ho jed­la, z ktorého sa sama na­sýtila.

Bible21

18 Rút si jej odnes­la do měs­ta a ukáza­la své tchy­ni, ko­lik toho na­sbíra­la. Vza­la také, co jí zbylo po jídle, a nabíd­la jí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček