RoháčekRút2,17

Rút 2:17

A tak sbierala na poli až do večera. A keď vy­mlátila to, čo na­sbierala, bolo toho tak asi efa jačmeňa.


Verš v kontexte

16 Ba ešte i na­sch­vál jej púšťaj­te z hrs­tí a zanechávaj­te, aby sbierala, a nedohováraj­te jej. 17 A tak sbierala na poli až do večera. A keď vy­mlátila to, čo na­sbierala, bolo toho tak asi efa jačmeňa. 18 Po­tom to vzala a prišla do mes­ta, a jej svok­ra videla, čo na­sbierala. A vy­ňala a dala jej to, čo zvýšila keď sa na­sýtila.

späť na Rút, 2

Príbuzné preklady Roháček

17 A tak sbierala na poli až do večera. A keď vy­mlátila to, čo na­sbierala, bolo toho tak asi efa jačmeňa.

Evanjelický

17 Tak zbierala na poli až do večera. Keď vy­mlátila, čo naz­bierala, bola toho éfa jačmeňa.

Ekumenický

17 Rút teda paber­kovala na poli až do večera a keď naz­bierané klasy vy­mlátila, bola to asi éfa jačmeňa.

Bible21

17 A tak na tom poli paběr­kova­la až do veče­ra. Co na­sbíra­la, po­tom vy­mlá­ti­la a byla toho ce­lá efa ječ­mene.

RoháčekRút2,17