RoháčekRút2,14

Rút 2:14

A Boaz jej riekol: Keď bude čas jesť, prij­di sem a budeš jesť z môj­ho chleba a budeš máčať svoju skyvu v oc­te. A tak si sad­la vedľa k žen­com, a podal jej pražmy. A jed­la a na­sýtila sa, aj ešte nechala.


Verš v kontexte

13 Na to riek­la ona: Nech naj­dem milosť v tvojich očiach, môj pane, lebo si ma po­tešil a hovoril si k srd­cu svojej diev­ky, hoci ja nie som ako nie­ktorá z tvojich dievok. 14 A Boaz jej riekol: Keď bude čas jesť, prij­di sem a budeš jesť z môj­ho chleba a budeš máčať svoju skyvu v oc­te. A tak si sad­la vedľa k žen­com, a podal jej pražmy. A jed­la a na­sýtila sa, aj ešte nechala. 15 A keď vstala, aby sbierala, pri­kázal Boaz svojim sluhom a riekol: Keby sbierala i medzi snopami, neb­lížte jej.

späť na Rút, 2

Príbuzné preklady Roháček

14 A Boaz jej riekol: Keď bude čas jesť, prij­di sem a budeš jesť z môj­ho chleba a budeš máčať svoju skyvu v oc­te. A tak si sad­la vedľa k žen­com, a podal jej pražmy. A jed­la a na­sýtila sa, aj ešte nechala.

Evanjelický

14 Keď bol čas jesť, Bóaz jej po­vedal: Poď sem, zajedz si a omáčaj si krajec v kyselici! Keď si sad­la vedľa žen­cov, podal jej pražené zrno a ona jed­la. Keď sa na­sýtila, zvyšok si nechala.

Ekumenický

14 Keď bol čas jed­la, Bóaz jej po­vedal: Poď sem a jedz, vez­mi si chlieb a po kús­koch si ho na­máčaj vo vín­nom oc­te. Keď si pri­sad­la k žencom, ponúkol jej upražené zrno. Ona sa najed­la do­sýta a ešte jej aj zvýšilo.

Bible21

14 Když pak přišel čas k jídlu, ře­kl jí Boáz: „Po­jď sem, vez­mi si chle­ba a namáčej si sous­ta ve víně.“ Přisedla si tedy k žen­cům, a když jí podal pražené zrní, jedla do sytosti a ještě jí zbylo.

RoháčekRút2,14