EkumenickýRút2,14

Rút 2:14

Keď bol čas jed­la, Bóaz jej po­vedal: Poď sem a jedz, vez­mi si chlieb a po kús­koch si ho na­máčaj vo vín­nom oc­te. Keď si pri­sad­la k žencom, ponúkol jej upražené zrno. Ona sa najed­la do­sýta a ešte jej aj zvýšilo.


Verš v kontexte

13 Ona od­povedala: Môj pane, kiežby som aj ďalej na­chádzala u teba priazeň! Po­tešil si ma a prívetivo si sa zhováral so svojou služob­nicou, hoci sa za­tiaľ ne­môžem rov­nať ani jed­nej z nich. 14 Keď bol čas jed­la, Bóaz jej po­vedal: Poď sem a jedz, vez­mi si chlieb a po kús­koch si ho na­máčaj vo vín­nom oc­te. Keď si pri­sad­la k žencom, ponúkol jej upražené zrno. Ona sa najed­la do­sýta a ešte jej aj zvýšilo. 15 Po­tom vstala a šla zbierať klasy. Bóaz dal sluhom príkaz: Nechaj­te ju paber­kovať a do­voľte jej zbierať aj medzi snop­mi.

späť na Rút, 2

Príbuzné preklady Roháček

14 A Boaz jej riekol: Keď bude čas jesť, prij­di sem a budeš jesť z môj­ho chleba a budeš máčať svoju skyvu v oc­te. A tak si sad­la vedľa k žen­com, a podal jej pražmy. A jed­la a na­sýtila sa, aj ešte nechala.

Evanjelický

14 Keď bol čas jesť, Bóaz jej po­vedal: Poď sem, zajedz si a omáčaj si krajec v kyselici! Keď si sad­la vedľa žen­cov, podal jej pražené zrno a ona jed­la. Keď sa na­sýtila, zvyšok si nechala.

Ekumenický

14 Keď bol čas jed­la, Bóaz jej po­vedal: Poď sem a jedz, vez­mi si chlieb a po kús­koch si ho na­máčaj vo vín­nom oc­te. Keď si pri­sad­la k žencom, ponúkol jej upražené zrno. Ona sa najed­la do­sýta a ešte jej aj zvýšilo.

Bible21

14 Když pak přišel čas k jídlu, ře­kl jí Boáz: „Po­jď sem, vez­mi si chle­ba a namáčej si sous­ta ve víně.“ Přisedla si tedy k žen­cům, a když jí podal pražené zrní, jedla do sytosti a ještě jí zbylo.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček