RoháčekRút2,15

Rút 2:15

A keď vstala, aby sbierala, pri­kázal Boaz svojim sluhom a riekol: Keby sbierala i medzi snopami, neb­lížte jej.


Verš v kontexte

14 A Boaz jej riekol: Keď bude čas jesť, prij­di sem a budeš jesť z môj­ho chleba a budeš máčať svoju skyvu v oc­te. A tak si sad­la vedľa k žen­com, a podal jej pražmy. A jed­la a na­sýtila sa, aj ešte nechala. 15 A keď vstala, aby sbierala, pri­kázal Boaz svojim sluhom a riekol: Keby sbierala i medzi snopami, neb­lížte jej. 16 Ba ešte i na­sch­vál jej púšťaj­te z hrs­tí a zanechávaj­te, aby sbierala, a nedohováraj­te jej.

späť na Rút, 2

Príbuzné preklady Roháček

15 A keď vstala, aby sbierala, pri­kázal Boaz svojim sluhom a riekol: Keby sbierala i medzi snopami, neb­lížte jej.

Evanjelický

15 Keď vstala zbierať klasy, Bóaz pri­kázal svojim sluhom: Vy ju nezahan­buj­te! Nech zbiera aj medzi snop­mi!

Ekumenický

15 Po­tom vstala a šla zbierať klasy. Bóaz dal sluhom príkaz: Nechaj­te ju paber­kovať a do­voľte jej zbierať aj medzi snop­mi.

Bible21

15 Po­tom šla znovu paběr­kovat a Boáz svým služebníkům přikázal: „Nech­te ji sbírat mezi snopy, ne­braň­te jí.

RoháčekRút2,15