RoháčekRimanom8,4

Rimanom 8:4

List Rimanom

aby bolo na­pl­nené právo zákona v nás, ktorí nechodíme podľa tela, ale podľa Ducha.


Verš v kontexte

3 Lebo to, čo bolo nemožné zákonu, na­koľko bol slabý skr­ze telo, to vy­konal Bôh pošlúc svojeho Syna v podob­nos­ti tela hriechu a príčinou hriechu a odsúdil hriech v tele, 4 aby bolo na­pl­nené právo zákona v nás, ktorí nechodíme podľa tela, ale podľa Ducha. 5 Lebo tí, ktorí sú podľa tela, mys­lia na veci tela, a tí, ktorí podľa Ducha, na veci Ducha.

späť na Rimanom, 8

Príbuzné preklady Roháček

4 aby bolo na­pl­nené právo zákona v nás, ktorí nechodíme podľa tela, ale podľa Ducha.

Evanjelický

4 aby sa práv­na požiadav­ka zákona uplat­nila v nás, ktorí nechodíme podľa tela, ale podľa Ducha.

Ekumenický

4 aby sa spl­nila požiadav­ka zákona v nás, ktorí žijeme nie podľa tela, ale podľa Ducha.

Bible21

4 aby sprave­dlivý poža­davek Záko­na byl na­plněn na nás, kdo neži­je­me pod­le tě­la, ale pod­le Du­cha.