RoháčekRimanom8,3

Rimanom 8:3

List Rimanom

Lebo to, čo bolo nemožné zákonu, na­koľko bol slabý skr­ze telo, to vy­konal Bôh pošlúc svojeho Syna v podob­nos­ti tela hriechu a príčinou hriechu a odsúdil hriech v tele,


Verš v kontexte

2 Lebo zákon Ducha života v Kris­tu Ježišovi ma oslobodil od zákona hriechu a smr­ti. 3 Lebo to, čo bolo nemožné zákonu, na­koľko bol slabý skr­ze telo, to vy­konal Bôh pošlúc svojeho Syna v podob­nos­ti tela hriechu a príčinou hriechu a odsúdil hriech v tele, 4 aby bolo na­pl­nené právo zákona v nás, ktorí nechodíme podľa tela, ale podľa Ducha.

späť na Rimanom, 8

Príbuzné preklady Roháček

3 Lebo to, čo bolo nemožné zákonu, na­koľko bol slabý skr­ze telo, to vy­konal Bôh pošlúc svojeho Syna v podob­nos­ti tela hriechu a príčinou hriechu a odsúdil hriech v tele,

Evanjelický

3 Lebo čo nebolo možné zákonu, na­koľko bol slabý pre telo, (to vy­konal) Boh, keď v podobe hriešneho tela a pre hriech po­slal svoj­ho Syna a hriech v tele od­súdil,

Ekumenický

3 Čo bolo ne­možné zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vy­konal Boh, keď po­slal svoj­ho Syna v podobe hriešneho tela a pre hriech od­súdil hriech v tele,

Bible21

3 Co bylo pro Zákon kvů­li sla­bosti tě­la ne­možné, to vy­ko­nal Bůh: Po­slal svého vlastního Sy­na, aby se vy­pořádal s hří­chem v těle, jaké má hříšný člověk. Na tom­to těle od­sou­dil hřích,