RoháčekRimanom8,5

Rimanom 8:5

List Rimanom

Lebo tí, ktorí sú podľa tela, mys­lia na veci tela, a tí, ktorí podľa Ducha, na veci Ducha.


Verš v kontexte

4 aby bolo na­pl­nené právo zákona v nás, ktorí nechodíme podľa tela, ale podľa Ducha. 5 Lebo tí, ktorí sú podľa tela, mys­lia na veci tela, a tí, ktorí podľa Ducha, na veci Ducha. 6 Lebo myseľ tela je sm­rť, ale myseľ Ducha je život a po­koj,

späť na Rimanom, 8

Príbuzné preklady Roháček

5 Lebo tí, ktorí sú podľa tela, mys­lia na veci tela, a tí, ktorí podľa Ducha, na veci Ducha.

Evanjelický

5 Lebo tí, čo žijú podľa tela, zmýšľajú teles­ne, ale tí, čo žijú podľa Ducha, zmýšľajú duchov­ne.

Ekumenický

5 Lebo tí, čo žijú podľa tela, mys­lia na teles­né veci, tí, čo žijú podľa Ducha, mys­lia však na duchov­né veci.

Bible21

5 Li­dé tě­la mys­lí na věci tě­la, ale li­dé Du­cha na věci Du­cha.