RoháčekRimanom8,21

Rimanom 8:21

List Rimanom

v nádeji, že aj samo stvoren­stvo bude oslobodené od služby porušenia v slobodu slávy detí Božích.


Verš v kontexte

20 Lebo stvoren­stvo je pod­riadené már­nos­ti, a nepodriadilo sa dobrovoľne, ale pre toho, ktorý ho podriadil, 21 v nádeji, že aj samo stvoren­stvo bude oslobodené od služby porušenia v slobodu slávy detí Božích. 22 Lebo vieme, že celé stvoren­stvo spolu vzdychá a spolu boles­tí jako v pôrode až doteraz.

späť na Rimanom, 8

Príbuzné preklady Roháček

21 v nádeji, že aj samo stvoren­stvo bude oslobodené od služby porušenia v slobodu slávy detí Božích.

Evanjelický

21 že aj samo stvoren­stvo oslobodené bude z ot­roc­tva skazy do sláv­nej slobody detí Božích.

Ekumenický

21 že aj samo stvoren­stvo bude oslobodené z otroctva skazy do slobody a slávy Božích detí.

Bible21

21 že jednou bude vy­svo­bo­zeno z ot­ro­ctví zká­zy do slavné svo­bo­dy Božích dětí.