RoháčekRimanom8,20

Rimanom 8:20

List Rimanom

Lebo stvoren­stvo je pod­riadené már­nos­ti, a nepodriadilo sa dobrovoľne, ale pre toho, ktorý ho podriadil,


Verš v kontexte

19 Lebo túžob­né vy­zeranie stvoren­stva očakáva zjavenie synov Božích. 20 Lebo stvoren­stvo je pod­riadené már­nos­ti, a nepodriadilo sa dobrovoľne, ale pre toho, ktorý ho podriadil, 21 v nádeji, že aj samo stvoren­stvo bude oslobodené od služby porušenia v slobodu slávy detí Božích.

späť na Rimanom, 8

Príbuzné preklady Roháček

20 Lebo stvoren­stvo je pod­riadené már­nos­ti, a nepodriadilo sa dobrovoľne, ale pre toho, ktorý ho podriadil,

Evanjelický

20 Lebo már­nos­ti bolo pod­robené stvoren­stvo, nie dob­rovoľne, ale skr­ze Toho, ktorý ho pod­robil v nádeji,

Ekumenický

20 Stvoren­stvo nebolo totiž pod­robené po­minuteľnos­ti dob­rovoľne, ale skr­ze toho, ktorý ho pod­robil. Tr­vá však nádej,

Bible21

20 Stvoření je to­tiž podro­beno marnosti, ne dob­rovolně, ale kvů­li to­mu, který je marnosti podro­bil. Chová však na­dě­ji,