RoháčekRimanom14,6

Rimanom 14:6

List Rimanom

Kto dá na deň, dá Pánovi; kto nedá na deň, nedá Pánovi na deň. Kto jie, jie Pánovi, lebo ďakuje Bohu, a kto nejie, nejie Pánovi a ďakuje Bohu.


Verš v kontexte

5 Lebo nie­kto súdi, že nie­ktorý deň je nad iný deň, a zase nie­kto súdi, že každý deň ako deň. Každý nech si je is­tý veci sám vo svojej mys­li. 6 Kto dá na deň, dá Pánovi; kto nedá na deň, nedá Pánovi na deň. Kto jie, jie Pánovi, lebo ďakuje Bohu, a kto nejie, nejie Pánovi a ďakuje Bohu. 7 Lebo ni­kto z nás nežije sám sebe, a ni­kto sám sebe nezomiera.

späť na Rimanom, 14

Príbuzné preklady Roháček

6 Kto dá na deň, dá Pánovi; kto nedá na deň, nedá Pánovi na deň. Kto jie, jie Pánovi, lebo ďakuje Bohu, a kto nejie, nejie Pánovi a ďakuje Bohu.

Evanjelický

6 Kto za­chováva (nie­ktorý) deň, Pánovi ho za­chováva, [a kto nezachováva (nie­ktorý) deň, Pánovi ho nezachováva]. A kto je (všet­ko), Pánovi je, lebo Bohu ďakuje; kto však neje (všet­ko), Pánovi neje, a tiež Bohu ďakuje.

Ekumenický

6 Kto za­chováva určitý deň, za­chováva ho pre Pána. Kto je, robí to na česť Pána, lebo ďakuje Bohu, a kto neje, robí to tiež na česť Pánovi, lebo aj on ďakuje Bohu.

Bible21

6 Kdo drží svá­tek, drží ho Pánu. Kdo jí, jí Pánu, ne­boť dě­kuje Bo­hu, a kdo nejí, nejí Pánu a dě­kuje Bo­hu.