RoháčekRimanom14,5

Rimanom 14:5

List Rimanom

Lebo nie­kto súdi, že nie­ktorý deň je nad iný deň, a zase nie­kto súdi, že každý deň ako deň. Každý nech si je is­tý veci sám vo svojej mys­li.


Verš v kontexte

4 Ktože si ty, ktorý súdiš cudzieho čeľadína? Svoj­mu vlast­nému pánovi stojí alebo padá. Ale bude stáť, pre­tože Bôh je moc­ný po­staviť ho, aby stál. 5 Lebo nie­kto súdi, že nie­ktorý deň je nad iný deň, a zase nie­kto súdi, že každý deň ako deň. Každý nech si je is­tý veci sám vo svojej mys­li. 6 Kto dá na deň, dá Pánovi; kto nedá na deň, nedá Pánovi na deň. Kto jie, jie Pánovi, lebo ďakuje Bohu, a kto nejie, nejie Pánovi a ďakuje Bohu.

späť na Rimanom, 14

Príbuzné preklady Roháček

5 Lebo nie­kto súdi, že nie­ktorý deň je nad iný deň, a zase nie­kto súdi, že každý deň ako deň. Každý nech si je is­tý veci sám vo svojej mys­li.

Evanjelický

5 Nie­kto súdi, že jeden deň je viac ako druhý; iný zas súdi, že všet­ky dni (sú rov­naké). Len nech je každý ú­pl­ne pre­svedčený o svojom.

Ekumenický

5 Nie­kto po­kladá určitý deň za dôležitejší ako iný, druhý hod­notí každý deň rov­nako. Každý nech je ú­pl­ne pre­svedčený o svojom pre­svedčení.

Bible21

5 Někdo si cení jedno­ho dne nad jiné, pro něko­ho je den jako den. Každý ať je přesvědčen o vlastním názo­ru.