RoháčekRimanom13,1

Rimanom 13:1

List Rimanom

Každá duša nech sa pod­riaďuje vr­ch­nos­tiam, ktoré jako také majú vy­ššiu moc; lebo nieto vr­ch­nos­ti krome od Boha, a vr­ch­nos­ti, ktoré sú, zriadené sú od Boha,


Verš v kontexte

1 Každá duša nech sa pod­riaďuje vr­ch­nos­tiam, ktoré jako také majú vy­ššiu moc; lebo nieto vr­ch­nos­ti krome od Boha, a vr­ch­nos­ti, ktoré sú, zriadené sú od Boha, 2 takže ten, kto sa protiví vr­ch­nos­ti, stavia sa proti Božiemu zriadeniu; a tí, ktorí sa staväjú oproti, sebe vez­mú od­sudok. 3 Lebo vladári nie sú po­strachom dob­rému skut­ku, ale zlému. A chceš sa nebáť vr­ch­nos­ti? Rob to, čo je dob­ré, a budeš mať po­chvalu od nej,

späť na Rimanom, 13

Príbuzné preklady Roháček

1 Každá duša nech sa pod­riaďuje vr­ch­nos­tiam, ktoré jako také majú vy­ššiu moc; lebo nieto vr­ch­nos­ti krome od Boha, a vr­ch­nos­ti, ktoré sú, zriadené sú od Boha,

Evanjelický

1 Každá duša buď pod­daná nad­riadeným vr­ch­nos­tiam. Lebo nieto vr­ch­nos­ti, iba ak od Boha; a tie, čo sú, sú zriadené Bohom.

Ekumenický

1 Každý nech sa pod­riadi vr­ch­nos­ti. Lebo niet vr­ch­nos­ti, ak len nie od Boha, a tie, ktoré sú, ustanovil Boh.

Bible21

1 Každý ať se podřizuje vládnou­cí mo­ci. Veškerá moc je to­tiž od Bo­ha, takže současné vlá­dy jsou zříze­ny od Bo­ha.