RoháčekRimanom13,2

Rimanom 13:2

List Rimanom

takže ten, kto sa protiví vr­ch­nos­ti, stavia sa proti Božiemu zriadeniu; a tí, ktorí sa staväjú oproti, sebe vez­mú od­sudok.


Verš v kontexte

1 Každá duša nech sa pod­riaďuje vr­ch­nos­tiam, ktoré jako také majú vy­ššiu moc; lebo nieto vr­ch­nos­ti krome od Boha, a vr­ch­nos­ti, ktoré sú, zriadené sú od Boha, 2 takže ten, kto sa protiví vr­ch­nos­ti, stavia sa proti Božiemu zriadeniu; a tí, ktorí sa staväjú oproti, sebe vez­mú od­sudok. 3 Lebo vladári nie sú po­strachom dob­rému skut­ku, ale zlému. A chceš sa nebáť vr­ch­nos­ti? Rob to, čo je dob­ré, a budeš mať po­chvalu od nej,

späť na Rimanom, 13

Príbuzné preklady Roháček

2 takže ten, kto sa protiví vr­ch­nos­ti, stavia sa proti Božiemu zriadeniu; a tí, ktorí sa staväjú oproti, sebe vez­mú od­sudok.

Evanjelický

2 Kto sa teda protiví vr­ch­nos­ti, Božiemu zriadeniu sa protiví; a tí, čo sa protivia, priťahujú si súd.

Ekumenický

2 A tak kto sa stavia proti vr­ch­nos­ti, protiví sa Božiemu ustanoveniu, a tí, čo sa protivia, priťahujú si od­súdenie.

Bible21

2 Kdo odmítá vlá­du, bouří se tedy pro­ti Boží­mu zřízení; a vzbouřen­ce čeká jis­tý trest.