RoháčekRimanom12,3

Rimanom 12:3

List Rimanom

Lebo hovorím skr­ze milosť, ktorá mi je daná, každému, kto je medzi vami, aby ne­mys­lel vy­ššie nad to, čo treba mys­lieť, ale aby mys­lel tak, že by roz­um­ne mys­lel, každý podľa toho, jako jed­nému každému Bôh udelil mieru viery.


Verš v kontexte

2 A ne­pripodobňuj­te sa tomuto svetu, ale sa premeňte ob­novením svojej mys­li, aby ste zkúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a do­konalé! 3 Lebo hovorím skr­ze milosť, ktorá mi je daná, každému, kto je medzi vami, aby ne­mys­lel vy­ššie nad to, čo treba mys­lieť, ale aby mys­lel tak, že by roz­um­ne mys­lel, každý podľa toho, jako jed­nému každému Bôh udelil mieru viery. 4 Lebo tak, ako máme v jed­nom tele mnohé údy, ale jako údy ne­majú všet­ky toho is­tého úkonu,

späť na Rimanom, 12

Príbuzné preklady Roháček

3 Lebo hovorím skr­ze milosť, ktorá mi je daná, každému, kto je medzi vami, aby ne­mys­lel vy­ššie nad to, čo treba mys­lieť, ale aby mys­lel tak, že by roz­um­ne mys­lel, každý podľa toho, jako jed­nému každému Bôh udelil mieru viery.

Evanjelický

3 Lebo mocou milos­ti, ktorá je mi daná, hovorím každému medzi vami, aby si ne­mys­lel o sebe viac ako treba, ale aby skrom­ne zmýšľal, ako Boh komu udelil mieru viery.

Ekumenický

3 Mocou milos­ti, ktorá mi bola daná, každému z vás hovorím, aby si ne­mys­lel o sebe viac, ako treba, ale aby o sebe zmýšľal skrom­ne, podľa toho, akú mieru viery každému udelil Boh.

Bible21

3 Pro mi­lost, jíž se mi do­stalo, říkám každé­mu z vás, ať si o sobě ne­mys­lí více, než by měl. Každý ať smýšlí stříz­livě, v soula­du s mírou ví­ry, kte­rou mu Bůh udě­lil.