RoháčekRimanom12,2

Rimanom 12:2

List Rimanom

A ne­pripodobňuj­te sa tomuto svetu, ale sa premeňte ob­novením svojej mys­li, aby ste zkúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a do­konalé!


Verš v kontexte

1 Prosím vás tedy, bratia, pre rôz­ne milosrdenstvo Božie, žeby ste ta dali svoje telá v živú obeť svätú a ľúbu Bohu, roz­um­nú to vašu svätos­lužbu. 2 A ne­pripodobňuj­te sa tomuto svetu, ale sa premeňte ob­novením svojej mys­li, aby ste zkúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a do­konalé! 3 Lebo hovorím skr­ze milosť, ktorá mi je daná, každému, kto je medzi vami, aby ne­mys­lel vy­ššie nad to, čo treba mys­lieť, ale aby mys­lel tak, že by roz­um­ne mys­lel, každý podľa toho, jako jed­nému každému Bôh udelil mieru viery.

späť na Rimanom, 12

Príbuzné preklady Roháček

2 A ne­pripodobňuj­te sa tomuto svetu, ale sa premeňte ob­novením svojej mys­li, aby ste zkúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a do­konalé!

Evanjelický

2 A ne­pripodobňuj­te sa tomuto svetu, ale pre­meňte sa ob­novením mys­le, aby ste vedeli roz­poz­nať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dob­ré, milé a do­konalé.

Ekumenický

2 A ne­pripodobňuj­te sa tomuto svetu, ale pre­meňte sa ob­novením zmýšľania, aby ste vedeli rozo­znať, čo je Božia vôľa, čo je dob­ré, čo mu je príjem­né, čo je do­konalé.

Bible21

2 Nenech­te se for­movat tím­to svě­tem – radě­ji se nech­te pro­měňovat obnovou své mys­li, abys­te dokáza­li po­znat, co je Boží vůle – co je dob­ré, náleži­té a doko­nalé.