RoháčekRimanom12,4

Rimanom 12:4

List Rimanom

Lebo tak, ako máme v jed­nom tele mnohé údy, ale jako údy ne­majú všet­ky toho is­tého úkonu,


Verš v kontexte

3 Lebo hovorím skr­ze milosť, ktorá mi je daná, každému, kto je medzi vami, aby ne­mys­lel vy­ššie nad to, čo treba mys­lieť, ale aby mys­lel tak, že by roz­um­ne mys­lel, každý podľa toho, jako jed­nému každému Bôh udelil mieru viery. 4 Lebo tak, ako máme v jed­nom tele mnohé údy, ale jako údy ne­majú všet­ky toho is­tého úkonu, 5 tak aj my mnohí sme jed­ným telom v Kris­tovi, ale jed­not­live jed­ni druhých údami.

späť na Rimanom, 12

Príbuzné preklady Roháček

4 Lebo tak, ako máme v jed­nom tele mnohé údy, ale jako údy ne­majú všet­ky toho is­tého úkonu,

Evanjelický

4 Lebo ako v jed­nom tele máme mnoho údov, ale všet­ky údy ne­vykonávajú tú is­tú čin­nosť,

Ekumenický

4 Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všet­ky údy nekonajú tú is­tú čin­nosť,

Bible21

4 Jako má­me v jednom těle mno­ho údů, ale všech­ny údy ne­mají stejný úkol,