RoháčekRimanom10,5

Rimanom 10:5

List Rimanom

Lebo Mojžiš píše o spraved­livos­ti zo zákona, že človek, ktorý by to učinil, bude tým žiť.


Verš v kontexte

4 Lebo koniec zákona je Kris­tus na spraved­livosť každému veriacemu. 5 Lebo Mojžiš píše o spraved­livos­ti zo zákona, že človek, ktorý by to učinil, bude tým žiť. 6 Ale spraved­livosť z viery hovorí tak­to: Ne­povedz vo svojom srd­ci: Kto vy­stúpi hore do neba? To je sviesť Kris­ta dolu.

späť na Rimanom, 10

Príbuzné preklady Roháček

5 Lebo Mojžiš píše o spraved­livos­ti zo zákona, že človek, ktorý by to učinil, bude tým žiť.

Evanjelický

5 Veď Mojžiš píše, že človek, ktorý činí spravod­livosť, tú zo zákona, živý bude v nej.

Ekumenický

5 Mojžiš totiž o spravodlivosti zo zákona píše: Človek, ktorý koná tieto veci, bude z nich žiť.

Bible21

5 O sprave­dlnosti ze Záko­na píše Mo­jžíš tak­to: „Člověk, který ty věci plní, z nich bude žít.“