RoháčekRimanom10,4

Rimanom 10:4

List Rimanom

Lebo koniec zákona je Kris­tus na spraved­livosť každému veriacemu.


Verš v kontexte

3 Lebo ne­znajúc spraved­livos­ti Božej a hľadajúc po­staviť svoju vlast­nú spraved­livosť ne­pod­riadili sa spraved­livos­ti Božej. 4 Lebo koniec zákona je Kris­tus na spraved­livosť každému veriacemu. 5 Lebo Mojžiš píše o spraved­livos­ti zo zákona, že človek, ktorý by to učinil, bude tým žiť.

späť na Rimanom, 10

Príbuzné preklady Roháček

4 Lebo koniec zákona je Kris­tus na spraved­livosť každému veriacemu.

Evanjelický

4 Koniec zákona je totiž Kris­tus, aby sa spravod­livos­ti do­stalo každému veriacemu.

Ekumenický

4 Veď cieľom zákona je Kris­tus, aby spravod­livosť do­siahol každý, kto verí.

Bible21

4 Kri­stus je to­tiž za­vršením Záko­na, aby byl osprave­dlněn každý, kdo věří.