RoháčekRimanom1,14

Rimanom 1:14

List Rimanom

Grékom i bar­barom, múd­rym i nerozum­ným som dlžníkom.


Verš v kontexte

13 A nech­cem, bratia, aby ste ne­vedeli, že som si už mnoho ráz bol zau­mienil, že prij­dem k vám - a bolo mi vždy prekazené až doteraz -, aby som mal nejaký užitok aj medzi vami jako aj medzi os­tat­nými národami. 14 Grékom i bar­barom, múd­rym i nerozum­ným som dlžníkom. 15 Tak­to tá vo mne ochota aj vám, ktorí ste v Ríme, zves­tovať evan­jelium.

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 Grékom i bar­barom, múd­rym i nerozum­ným som dlžníkom.

Evanjelický

14 Dlžníkom som Grékom aj Neg­rékom, múd­rym aj nerozum­ným,

Ekumenický

14 Som dlžník Grékom aj bar­barom, múd­rym aj nerozum­ným,

Bible21

14 Jsem dlužníkem Řeků i barbarů, vzdělaných i pro­stých,