RoháčekRimanom1,15

Rimanom 1:15

List Rimanom

Tak­to tá vo mne ochota aj vám, ktorí ste v Ríme, zves­tovať evan­jelium.


Verš v kontexte

14 Grékom i bar­barom, múd­rym i nerozum­ným som dlžníkom. 15 Tak­to tá vo mne ochota aj vám, ktorí ste v Ríme, zves­tovať evan­jelium. 16 Lebo sa nehan­bím za evan­jelium Kris­tovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu, Židovi pred­ne i Grékovi.

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 Tak­to tá vo mne ochota aj vám, ktorí ste v Ríme, zves­tovať evan­jelium.

Evanjelický

15 a tak som pri­pravený aj vám v Ríme zves­tovať evan­jelium.

Ekumenický

15 a tak som pri­pravený aj vám v Ríme zves­tovať evan­jelium.

Bible21

15 takže pokud jde o mě, jsem od­hod­lán kázat evange­li­um i u vás v Římě.