RoháčekRimanom1,13

Rimanom 1:13

List Rimanom

A nech­cem, bratia, aby ste ne­vedeli, že som si už mnoho ráz bol zau­mienil, že prij­dem k vám - a bolo mi vždy prekazené až doteraz -, aby som mal nejaký užitok aj medzi vami jako aj medzi os­tat­nými národami.


Verš v kontexte

12 to jest, aby som bol spolu s vami potešený medzi vami skr­ze v nás obapol­ne sa nachodiacu, vašu i moju vieru. 13 A nech­cem, bratia, aby ste ne­vedeli, že som si už mnoho ráz bol zau­mienil, že prij­dem k vám - a bolo mi vždy prekazené až doteraz -, aby som mal nejaký užitok aj medzi vami jako aj medzi os­tat­nými národami. 14 Grékom i bar­barom, múd­rym i nerozum­ným som dlžníkom.

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 A nech­cem, bratia, aby ste ne­vedeli, že som si už mnoho ráz bol zau­mienil, že prij­dem k vám - a bolo mi vždy prekazené až doteraz -, aby som mal nejaký užitok aj medzi vami jako aj medzi os­tat­nými národami.

Evanjelický

13 A nech­cem, aby ste ne­vedeli, bratia, že som už čas­to po­mýšľal prísť k vám, aby som aj medzi vami mal nejaké ovocie ako aj medzi os­tat­nými národ­mi, ale až doteraz sa mi to pre­kazilo.

Ekumenický

13 Nech­cem, bratia, aby ste ne­vedeli, že som si už mnoho ráz pred­sav­zal prísť k vám, aby som aj u vás tak ako u iných národov zís­kal nejaké ovocie, ale až doteraz mi bolo v tom vždy za­bránené.

Bible21

13 Ne­chci, bratři, abys­te ne­vědě­li, že jsem vás už mno­hokrát chtěl navštívit (ale do­sud mi v tom vž­dy bylo za­bráněno), abych při­ne­sl uži­tek i mezi vá­mi tak jako mezi ostatní­mi náro­dy.