EkumenickýRimanom1,14

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Rimanom 1:14

List Rimanom

Som dlžník Grékom aj bar­barom, múd­rym aj nerozum­ným,


Verš v kontexte

13 Nech­cem, bratia, aby ste ne­vedeli, že som si už mnoho ráz pred­sav­zal prísť k vám, aby som aj u vás tak ako u iných národov zís­kal nejaké ovocie, ale až doteraz mi bolo v tom vždy za­bránené. 14 Som dlžník Grékom aj bar­barom, múd­rym aj nerozum­ným, 15 a tak som pri­pravený aj vám v Ríme zves­tovať evan­jelium.

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 Grékom i bar­barom, múd­rym i nerozum­ným som dlžníkom.

Evanjelický

14 Dlžníkom som Grékom aj Neg­rékom, múd­rym aj nerozum­ným,

Ekumenický

14 Som dlžník Grékom aj bar­barom, múd­rym aj nerozum­ným,

Bible21

14 Jsem dlužníkem Řeků i barbarů, vzdělaných i pro­stých,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček