RoháčekRimanom1,12

Rimanom 1:12

List Rimanom

to jest, aby som bol spolu s vami potešený medzi vami skr­ze v nás obapol­ne sa nachodiacu, vašu i moju vieru.


Verš v kontexte

11 Lebo túžim vás vidieť, aby som vám mohol udeliť nejaký duchov­ný dar milos­ti, aby ste boli upev­není, 12 to jest, aby som bol spolu s vami potešený medzi vami skr­ze v nás obapol­ne sa nachodiacu, vašu i moju vieru. 13 A nech­cem, bratia, aby ste ne­vedeli, že som si už mnoho ráz bol zau­mienil, že prij­dem k vám - a bolo mi vždy prekazené až doteraz -, aby som mal nejaký užitok aj medzi vami jako aj medzi os­tat­nými národami.

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 to jest, aby som bol spolu s vami potešený medzi vami skr­ze v nás obapol­ne sa nachodiacu, vašu i moju vieru.

Evanjelický

12 to jest: aby sme sa na­vzájom po­vzbudili svojou obapol­nou vierou, vašou i mojou.

Ekumenický

12 alebo lepšie: aby sme sa na­vzájom vašou a mojou vierou po­vzbudili.

Bible21

12 to jest, abychom se navzájem po­vzbu­di­li: vy mo­jí vírou a já vaší.