EkumenickýRimanom1,12

Rimanom 1:12

List Rimanom

alebo lepšie: aby sme sa na­vzájom vašou a mojou vierou po­vzbudili.


Verš v kontexte

11 Veď vás túžim vidieť, aby som vám odo­vzdal duchov­ný dar, aby ste ním boli po­sil­není, 12 alebo lepšie: aby sme sa na­vzájom vašou a mojou vierou po­vzbudili. 13 Nech­cem, bratia, aby ste ne­vedeli, že som si už mnoho ráz pred­sav­zal prísť k vám, aby som aj u vás tak ako u iných národov zís­kal nejaké ovocie, ale až doteraz mi bolo v tom vždy za­bránené.

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 to jest, aby som bol spolu s vami potešený medzi vami skr­ze v nás obapol­ne sa nachodiacu, vašu i moju vieru.

Evanjelický

12 to jest: aby sme sa na­vzájom po­vzbudili svojou obapol­nou vierou, vašou i mojou.

Ekumenický

12 alebo lepšie: aby sme sa na­vzájom vašou a mojou vierou po­vzbudili.

Bible21

12 to jest, abychom se navzájem po­vzbu­di­li: vy mo­jí vírou a já vaší.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček