RoháčekRimanom1,11

Rimanom 1:11

List Rimanom

Lebo túžim vás vidieť, aby som vám mohol udeliť nejaký duchov­ný dar milos­ti, aby ste boli upev­není,


Verš v kontexte

10 prosiac vždyc­ky na svojich mod­lit­bách, ak by sa mi už pred­sa raz nejako podarilo z vôle Božej prij­sť k vám. 11 Lebo túžim vás vidieť, aby som vám mohol udeliť nejaký duchov­ný dar milos­ti, aby ste boli upev­není, 12 to jest, aby som bol spolu s vami potešený medzi vami skr­ze v nás obapol­ne sa nachodiacu, vašu i moju vieru.

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Lebo túžim vás vidieť, aby som vám mohol udeliť nejaký duchov­ný dar milos­ti, aby ste boli upev­není,

Evanjelický

11 Lebo veľmi túžim vidieť vás, aby som vám na utvr­denie udelil nejaký duchov­ný dar,

Ekumenický

11 Veď vás túžim vidieť, aby som vám odo­vzdal duchov­ný dar, aby ste ním boli po­sil­není,

Bible21

11 Toužím se s vá­mi setkat, abych se s vá­mi podě­lil o nějaký du­chovní dar k vaše­mu po­sílení,