RoháčekRimanom1,10

Rimanom 1:10

List Rimanom

prosiac vždyc­ky na svojich mod­lit­bách, ak by sa mi už pred­sa raz nejako podarilo z vôle Božej prij­sť k vám.


Verš v kontexte

9 Lebo mojím sved­kom je Bôh, ktorému svätos­lúžim vo svojom duchu v evan­jeliu jeho Syna, jako sa ne­pres­taj­ne zmieňujem o vás 10 prosiac vždyc­ky na svojich mod­lit­bách, ak by sa mi už pred­sa raz nejako podarilo z vôle Božej prij­sť k vám. 11 Lebo túžim vás vidieť, aby som vám mohol udeliť nejaký duchov­ný dar milos­ti, aby ste boli upev­není,

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 prosiac vždyc­ky na svojich mod­lit­bách, ak by sa mi už pred­sa raz nejako podarilo z vôle Božej prij­sť k vám.

Evanjelický

10 vo všet­kých svojich mod­lit­bách a prosím, či by sa mi konečne z vôle Božej ne­podarilo prísť k vám.

Ekumenický

10 že vždy vo svojich mod­lit­bách prosím, žeby mi už konečne raz podľa Božej vôle bolo do­priate do­stať sa k vám.

Bible21

10 ve svých mod­lit­bách. Stále pro­sím za to, aby se mi ko­nečně už někdy podaři­lo při­jít z Boží vůle k vám.