Bible21Římanům1,10

Římanům 1:10

ve svých mod­lit­bách. Stále pro­sím za to, aby se mi ko­nečně už někdy podaři­lo při­jít z Boží vůle k vám.


Verš v kontexte

9 Bůh, je­muž sloužím svým du­chem v evange­liu jeho Sy­na, je mi svědkem, že se o vás ne­u­stále zmiňu­ji 10 ve svých mod­lit­bách. Stále pro­sím za to, aby se mi ko­nečně už někdy podaři­lo při­jít z Boží vůle k vám. 11 Toužím se s vá­mi setkat, abych se s vá­mi podě­lil o nějaký du­chovní dar k vaše­mu po­sílení,

späť na Římanům, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 prosiac vždyc­ky na svojich mod­lit­bách, ak by sa mi už pred­sa raz nejako podarilo z vôle Božej prij­sť k vám.

Evanjelický

10 vo všet­kých svojich mod­lit­bách a prosím, či by sa mi konečne z vôle Božej ne­podarilo prísť k vám.

Ekumenický

10 že vždy vo svojich mod­lit­bách prosím, žeby mi už konečne raz podľa Božej vôle bolo do­priate do­stať sa k vám.

Bible21

10 ve svých mod­lit­bách. Stále pro­sím za to, aby se mi ko­nečně už někdy podaři­lo při­jít z Boží vůle k vám.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček