EkumenickýRimanom1,10

Rimanom 1:10

List Rimanom

že vždy vo svojich mod­lit­bách prosím, žeby mi už konečne raz podľa Božej vôle bolo do­priate do­stať sa k vám.


Verš v kontexte

9 Boh, ktorému z celej duše slúžim evan­jeli­om o jeho Synovi, mi je sved­kom, že vás ne­pres­taj­ne spomínam, 10 že vždy vo svojich mod­lit­bách prosím, žeby mi už konečne raz podľa Božej vôle bolo do­priate do­stať sa k vám. 11 Veď vás túžim vidieť, aby som vám odo­vzdal duchov­ný dar, aby ste ním boli po­sil­není,

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 prosiac vždyc­ky na svojich mod­lit­bách, ak by sa mi už pred­sa raz nejako podarilo z vôle Božej prij­sť k vám.

Evanjelický

10 vo všet­kých svojich mod­lit­bách a prosím, či by sa mi konečne z vôle Božej ne­podarilo prísť k vám.

Ekumenický

10 že vždy vo svojich mod­lit­bách prosím, žeby mi už konečne raz podľa Božej vôle bolo do­priate do­stať sa k vám.

Bible21

10 ve svých mod­lit­bách. Stále pro­sím za to, aby se mi ko­nečně už někdy podaři­lo při­jít z Boží vůle k vám.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček