RoháčekRimanom1,9

Rimanom 1:9

List Rimanom

Lebo mojím sved­kom je Bôh, ktorému svätos­lúžim vo svojom duchu v evan­jeliu jeho Syna, jako sa ne­pres­taj­ne zmieňujem o vás


Verš v kontexte

8 Najprv ďakujem svoj­mu Bohu skr­ze Ježiša Kris­ta za vás za všet­kých, že vaša viera sa roz­hlasuje po celom svete. 9 Lebo mojím sved­kom je Bôh, ktorému svätos­lúžim vo svojom duchu v evan­jeliu jeho Syna, jako sa ne­pres­taj­ne zmieňujem o vás 10 prosiac vždyc­ky na svojich mod­lit­bách, ak by sa mi už pred­sa raz nejako podarilo z vôle Božej prij­sť k vám.

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Lebo mojím sved­kom je Bôh, ktorému svätos­lúžim vo svojom duchu v evan­jeliu jeho Syna, jako sa ne­pres­taj­ne zmieňujem o vás

Evanjelický

9 Veď Boh, ktorému slúžim svojím duchom zvesťou evan­jelia Jeho Syna, je mi sved­kom, ako ne­pres­taj­ne spomínam na vás

Ekumenický

9 Boh, ktorému z celej duše slúžim evan­jeli­om o jeho Synovi, mi je sved­kom, že vás ne­pres­taj­ne spomínam,

Bible21

9 Bůh, je­muž sloužím svým du­chem v evange­liu jeho Sy­na, je mi svědkem, že se o vás ne­u­stále zmiňu­ji