RoháčekPríslovia4,25

Príslovia 4:25

Tvoje oči nech hľadia priamo vo­pred, a tvoje víčka nech sa dívajú priamo pred teba.


Verš v kontexte

24 Od­stráň od seba pre­vrátenosť úst a vzdiaľ od seba krivolakosť rtov.
25 Tvoje oči nech hľadia priamo vo­pred, a tvoje víčka nech sa dívajú priamo pred teba.
26 Urov­naj stezu svojej nohy, a nech sú upravené všet­ky tvoje ces­ty;

späť na Príslovia, 4

Príbuzné preklady Roháček

25 Tvoje oči nech hľadia priamo vo­pred, a tvoje víčka nech sa dívajú priamo pred teba.

Evanjelický

25 Tvoje oči nech hľadia vo­pred a tvoje mihal­nice nech sú upriamené pred teba.

Ekumenický

25 Nech tvoje oči hľadia priamo, tvoj po­hľad na­smeruj pred seba.

Bible21

25 Tvé oči ať vž­dycky hledí přímě, svým po­hle­dem miř rovnou před se­be.