EvanjelickýPríslovia4,25

Príslovia 4:25

Tvoje oči nech hľadia vo­pred a tvoje mihal­nice nech sú upriamené pred teba.


Verš v kontexte

24 Od­stráň od seba falošné ús­ta a vzdiaľ od seba zvrátené pery.
25 Tvoje oči nech hľadia vo­pred a tvoje mihal­nice nech sú upriamené pred teba.
26 Urov­naj si chod­ník pod nohami a nech všet­ky tvoje ces­ty sú pev­né.

späť na Príslovia, 4

Príbuzné preklady Roháček

25 Tvoje oči nech hľadia priamo vo­pred, a tvoje víčka nech sa dívajú priamo pred teba.

Evanjelický

25 Tvoje oči nech hľadia vo­pred a tvoje mihal­nice nech sú upriamené pred teba.

Ekumenický

25 Nech tvoje oči hľadia priamo, tvoj po­hľad na­smeruj pred seba.

Bible21

25 Tvé oči ať vž­dycky hledí přímě, svým po­hle­dem miř rovnou před se­be.