RoháčekPríslovia4,24

Príslovia 4:24

Od­stráň od seba pre­vrátenosť úst a vzdiaľ od seba krivolakosť rtov.


Verš v kontexte

23 Nado všet­ko, čo treba strážiť, strež svoje srd­ce, lebo z neho po­chádza život.
24 Od­stráň od seba pre­vrátenosť úst a vzdiaľ od seba krivolakosť rtov.
25 Tvoje oči nech hľadia priamo vo­pred, a tvoje víčka nech sa dívajú priamo pred teba.

späť na Príslovia, 4

Príbuzné preklady Roháček

24 Od­stráň od seba pre­vrátenosť úst a vzdiaľ od seba krivolakosť rtov.

Evanjelický

24 Od­stráň od seba falošné ús­ta a vzdiaľ od seba zvrátené pery.

Ekumenický

24 Od­stráň faloš zo svojich úst a ús­kočné pery nech sú ďaleko od teba.

Bible21

24 Zbav se vší převrácené řeči, ústa, jež mluví zle, za­puď od se­be.