RoháčekPríslovia4,26

Príslovia 4:26

Urov­naj stezu svojej nohy, a nech sú upravené všet­ky tvoje ces­ty;


Verš v kontexte

25 Tvoje oči nech hľadia priamo vo­pred, a tvoje víčka nech sa dívajú priamo pred teba.
26 Urov­naj stezu svojej nohy, a nech sú upravené všet­ky tvoje ces­ty;
27 ne­uh­ni sa ani na­pravo ani naľavo; od­vráť svoju nohu od zlého.

späť na Príslovia, 4

Príbuzné preklady Roháček

26 Urov­naj stezu svojej nohy, a nech sú upravené všet­ky tvoje ces­ty;

Evanjelický

26 Urov­naj si chod­ník pod nohami a nech všet­ky tvoje ces­ty sú pev­né.

Ekumenický

26 Vy­rov­naj chod­ník pre svoje nohy a všet­ky tvoje ces­ty nech sú is­té.

Bible21

26 Zvaž, kudy po­vedou tvé kroky, všechny tvé ces­ty pak bu­dou bez­pečné.