RoháčekPríslovia12,5

Príslovia 12:5

Myšlien­ky spraved­livých sú spraved­livým súdom; zúmys­ly bez­božníkov lesť.


Verš v kontexte

4 Chrab­rá žena s­tatočná je korunou svoj­ho muža; ale jako hnis v jeho kos­tiach je tá, ktorá pôsobí han­bu.
5 Myšlien­ky spraved­livých sú spraved­livým súdom; zúmys­ly bez­božníkov lesť.
6 Slová bez­božníkov sú na­strojené úkladiť kr­vi; a ús­ta úp­rim­ných? Tie ich vy­trh­nú zo zlého.

späť na Príslovia, 12

Príbuzné preklady Roháček

5 Myšlien­ky spraved­livých sú spraved­livým súdom; zúmys­ly bez­božníkov lesť.

Evanjelický

5 Myšlien­ky spravod­livých sú správ­ne, úmys­ly bez­božných sú klam­stvo.

Ekumenický

5 Myšlien­ky spravod­livých sú správ­ne, ale zámery bez­božníkov sú ľs­tivé.

Bible21

5 Úmys­ly po­ctivých jsou spravedlivé, rady da­re­báků však zákeřné.