RoháčekPríslovia12,4

Príslovia 12:4

Chrab­rá žena s­tatočná je korunou svoj­ho muža; ale jako hnis v jeho kos­tiach je tá, ktorá pôsobí han­bu.


Verš v kontexte

3 Človek ne­ob­stojí v bez­božnos­ti, ale koreň spraved­livých sa ne­poh­ne.
4 Chrab­rá žena s­tatočná je korunou svoj­ho muža; ale jako hnis v jeho kos­tiach je tá, ktorá pôsobí han­bu.
5 Myšlien­ky spraved­livých sú spraved­livým súdom; zúmys­ly bez­božníkov lesť.

späť na Príslovia, 12

Príbuzné preklady Roháček

4 Chrab­rá žena s­tatočná je korunou svoj­ho muža; ale jako hnis v jeho kos­tiach je tá, ktorá pôsobí han­bu.

Evanjelický

4 Súca žena je korunou svoj­ho manžela, ale tá, čo ho do han­by pri­vádza, je ako kos­tižer v jeho kos­tiach.

Ekumenický

4 Statočná žena je ven­com svoj­ho muža, no nehaneb­nica je ako hnis v jeho kos­tiach.

Bible21

4 Zna­meni­tá že­na je ko­ru­nou svého muže, hanebná je ale jako kostižer.