EkumenickýPríslovia12,5

Príslovia 12:5

Myšlien­ky spravod­livých sú správ­ne, ale zámery bez­božníkov sú ľs­tivé.


Verš v kontexte

4 Statočná žena je ven­com svoj­ho muža, no nehaneb­nica je ako hnis v jeho kos­tiach.
5 Myšlien­ky spravod­livých sú správ­ne, ale zámery bez­božníkov sú ľs­tivé.
6 Slová bez­božníkov strieh­nu po živote, kým ús­ta statočných sú im na zá­chranu.

späť na Príslovia, 12

Príbuzné preklady Roháček

5 Myšlien­ky spraved­livých sú spraved­livým súdom; zúmys­ly bez­božníkov lesť.

Evanjelický

5 Myšlien­ky spravod­livých sú správ­ne, úmys­ly bez­božných sú klam­stvo.

Ekumenický

5 Myšlien­ky spravod­livých sú správ­ne, ale zámery bez­božníkov sú ľs­tivé.

Bible21

5 Úmys­ly po­ctivých jsou spravedlivé, rady da­re­báků však zákeřné.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček