EvanjelickýPríslovia12,5

Príslovia 12:5

Myšlien­ky spravod­livých sú správ­ne, úmys­ly bez­božných sú klam­stvo.


Verš v kontexte

4 Súca žena je korunou svoj­ho manžela, ale tá, čo ho do han­by pri­vádza, je ako kos­tižer v jeho kos­tiach.
5 Myšlien­ky spravod­livých sú správ­ne, úmys­ly bez­božných sú klam­stvo.
6 Slová bez­božných sú kr­vavé ú­klady, ale statočných za­chraňujú ich ús­ta.

späť na Príslovia, 12

Príbuzné preklady Roháček

5 Myšlien­ky spraved­livých sú spraved­livým súdom; zúmys­ly bez­božníkov lesť.

Evanjelický

5 Myšlien­ky spravod­livých sú správ­ne, úmys­ly bez­božných sú klam­stvo.

Ekumenický

5 Myšlien­ky spravod­livých sú správ­ne, ale zámery bez­božníkov sú ľs­tivé.

Bible21

5 Úmys­ly po­ctivých jsou spravedlivé, rady da­re­báků však zákeřné.