RoháčekPlač1,2

Plač 1:2

Béth. Kňažna, ustavične plače, vnoci, a jej slzy tečú po jej lícach. Ne­má ni­koho, kto by po­tešil, nikoho zpomedzi všetkých svojich milov­níkov. Všet­ci jej priatelia sa jej stali ne­ver­nými; ob­rátili sa jej v ne­priateľov.


Verš v kontexte

1 Alef. Oj, ako sedí samot­né mes­to, nedáv­no veľké čo do množs­tva ľudu! Je ako vdova. Mesto, p­red­tým veľké medzi národami, kňažna medzi krajinami, d­nes je po­plat­né! 2 Béth. Kňažna, ustavične plače, vnoci, a jej slzy tečú po jej lícach. Ne­má ni­koho, kto by po­tešil, nikoho zpomedzi všetkých svojich milov­níkov. Všet­ci jej priatelia sa jej stali ne­ver­nými; ob­rátili sa jej v ne­priateľov. 3 Gimel. Judea sa pre­stehovala do vy­hnan­stva pre hor­ké trápenie a pre veľkú porobu. Ona býva medzi po­han­mi! Nenachodí od­počin­ku. Všet­ci tí, ktorí ju honia, ju do­stihujú medzi úz­kosťami.

späť na Plač, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Béth. Kňažna, ustavične plače, vnoci, a jej slzy tečú po jej lícach. Ne­má ni­koho, kto by po­tešil, nikoho zpomedzi všetkých svojich milov­níkov. Všet­ci jej priatelia sa jej stali ne­ver­nými; ob­rátili sa jej v ne­priateľov.

Evanjelický

2 Ustavične plače za noci, slzy jej kanú po lícach. Ni­kto ju ne­teší z jej milov­níkov; všet­ci jej priatelia ju zradili, stali sa jej ne­priateľmi.

Ekumenický

2 Nocou stále žalos­tí, slzy jej kanú po lícach. Ni­kto z jej milen­cov ju ne­poteší, všet­ci jej druhovia ju zradili a stali sa jej ne­priateľmi. (gimel)

Bible21

2 Hořce naříká ce­lou noc, po tvářích kanou slzy. Z jejích mi­len­ců, ko­lik jich bylo, ji žádný nejde utěšit. Všichni přá­te­lé ji zradili, obrátili se pro­ti ní!

RoháčekPlač1,2