RoháčekPlač1,1

Plač 1:1

Alef. Oj, ako sedí samot­né mes­to, nedáv­no veľké čo do množs­tva ľudu! Je ako vdova. Mesto, p­red­tým veľké medzi národami, kňažna medzi krajinami, d­nes je po­plat­né!


Verš v kontexte

1 Alef. Oj, ako sedí samot­né mes­to, nedáv­no veľké čo do množs­tva ľudu! Je ako vdova. Mesto, p­red­tým veľké medzi národami, kňažna medzi krajinami, d­nes je po­plat­né! 2 Béth. Kňažna, ustavične plače, vnoci, a jej slzy tečú po jej lícach. Ne­má ni­koho, kto by po­tešil, nikoho zpomedzi všetkých svojich milov­níkov. Všet­ci jej priatelia sa jej stali ne­ver­nými; ob­rátili sa jej v ne­priateľov. 3 Gimel. Judea sa pre­stehovala do vy­hnan­stva pre hor­ké trápenie a pre veľkú porobu. Ona býva medzi po­han­mi! Nenachodí od­počin­ku. Všet­ci tí, ktorí ju honia, ju do­stihujú medzi úz­kosťami.

späť na Plač, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Alef. Oj, ako sedí samot­né mes­to, nedáv­no veľké čo do množs­tva ľudu! Je ako vdova. Mesto, p­red­tým veľké medzi národami, kňažna medzi krajinami, d­nes je po­plat­né!

Evanjelický

1 Jaj, aké osamelé sedí kedysi hoj­ne zaľud­nené mes­to, podob­né je vdove, kedysi veľké medzi národ­mi! Kňažná medzi mes­tami stala sa pod­danou.

Ekumenický

1 Ach, aké opus­tené je mes­to, kedysi hoj­ne zaľud­nené! Podobá sa vdove, hoci vy­nikalo medzi národ­mi. Kňažná medzi krajinami stala sa pod­danou. (bét)

Bible21

1 Ach, jak zůstalo opuštěno­to město plné lidí! Jako by bylo ovdovělo­to pro­s­lulé mezi národy! Bývalo kněžnou mezi zeměmi, a teď je v ot­ro­ctví.

RoháčekPlač1,1