RoháčekPlač1,3

Plač 1:3

Gimel. Judea sa pre­stehovala do vy­hnan­stva pre hor­ké trápenie a pre veľkú porobu. Ona býva medzi po­han­mi! Nenachodí od­počin­ku. Všet­ci tí, ktorí ju honia, ju do­stihujú medzi úz­kosťami.


Verš v kontexte

2 Béth. Kňažna, ustavične plače, vnoci, a jej slzy tečú po jej lícach. Ne­má ni­koho, kto by po­tešil, nikoho zpomedzi všetkých svojich milov­níkov. Všet­ci jej priatelia sa jej stali ne­ver­nými; ob­rátili sa jej v ne­priateľov. 3 Gimel. Judea sa pre­stehovala do vy­hnan­stva pre hor­ké trápenie a pre veľkú porobu. Ona býva medzi po­han­mi! Nenachodí od­počin­ku. Všet­ci tí, ktorí ju honia, ju do­stihujú medzi úz­kosťami. 4 Daleth. Ces­ty d­céry Siona smut­né, pre­tože niet tých, ktorí by prišli na sláv­nosť. Všet­ky jej brány spust­lé. Jej kňazi vzdychajú. Jej pan­ny sú strápené, a ona sama je pl­ná hor­kos­ti.

späť na Plač, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Gimel. Judea sa pre­stehovala do vy­hnan­stva pre hor­ké trápenie a pre veľkú porobu. Ona býva medzi po­han­mi! Nenachodí od­počin­ku. Všet­ci tí, ktorí ju honia, ju do­stihujú medzi úz­kosťami.

Evanjelický

3 Od­išiel Júda do zajatia pod ná­tlakom a ťažkou službou. Medzi po­han­mi býva, nenachádza mies­to od­počin­ku; všet­ci, čo ho prena­sledovali, dobeh­li ho upro­stred jeho súžení.

Ekumenický

3 Od­išiel Júda do zajatia bied­ny a veľmi zo­tročený, pre­býva upro­stred po­hanov a nenachádza mies­to od­počin­ku. Všet­ci, čo ho prena­sledujú, ho za­stih­li upro­stred súžení. (dálet)

Bible21

3 Juda ode­šel do vy­hnan­stvíponížen krutou porobou. Přebývá mezi po­hanya nemá, kde by spočinul. Všichni, kdo ho pronásledovali, ho do­stih­li v jeho sevření.

RoháčekPlač1,3