EkumenickýPlač1,2

Plač 1:2

Nocou stále žalos­tí, slzy jej kanú po lícach. Ni­kto z jej milen­cov ju ne­poteší, všet­ci jej druhovia ju zradili a stali sa jej ne­priateľmi. (gimel)


Verš v kontexte

1 Ach, aké opus­tené je mes­to, kedysi hoj­ne zaľud­nené! Podobá sa vdove, hoci vy­nikalo medzi národ­mi. Kňažná medzi krajinami stala sa pod­danou. (bét) 2 Nocou stále žalos­tí, slzy jej kanú po lícach. Ni­kto z jej milen­cov ju ne­poteší, všet­ci jej druhovia ju zradili a stali sa jej ne­priateľmi. (gimel) 3 Od­išiel Júda do zajatia bied­ny a veľmi zo­tročený, pre­býva upro­stred po­hanov a nenachádza mies­to od­počin­ku. Všet­ci, čo ho prena­sledujú, ho za­stih­li upro­stred súžení. (dálet)

späť na Plač, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Béth. Kňažna, ustavične plače, vnoci, a jej slzy tečú po jej lícach. Ne­má ni­koho, kto by po­tešil, nikoho zpomedzi všetkých svojich milov­níkov. Všet­ci jej priatelia sa jej stali ne­ver­nými; ob­rátili sa jej v ne­priateľov.

Evanjelický

2 Ustavične plače za noci, slzy jej kanú po lícach. Ni­kto ju ne­teší z jej milov­níkov; všet­ci jej priatelia ju zradili, stali sa jej ne­priateľmi.

Ekumenický

2 Nocou stále žalos­tí, slzy jej kanú po lícach. Ni­kto z jej milen­cov ju ne­poteší, všet­ci jej druhovia ju zradili a stali sa jej ne­priateľmi. (gimel)

Bible21

2 Hořce naříká ce­lou noc, po tvářích kanou slzy. Z jejích mi­len­ců, ko­lik jich bylo, ji žádný nejde utěšit. Všichni přá­te­lé ji zradili, obrátili se pro­ti ní!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček