RoháčekPieseň7,2

Pieseň 7:2

Oj, aké sú krás­ne tvoje kroky v ľah­kej obuvi, kniežacia dcéro! Za­o­kruh­lenia tvojich bedier ako oz­dob­né zápony, dielo rúk umel­ca;


Verš v kontexte

1 Vráť sa, vráť sa, ó, Šulamit­ka! Vráť sa, vráť sa, nech sa podívame na teba! Čo by ste sa mali dívať na Šulamit­ku jako na kolotanec Machanajima?!
2 Oj, aké sú krás­ne tvoje kroky v ľah­kej obuvi, kniežacia dcéro! Za­o­kruh­lenia tvojich bedier ako oz­dob­né zápony, dielo rúk umel­ca;
3 tvoje lono ok­rúh­la čaša, ktorej ni­kdy nechýba miešané víno voňavé; tvoj život hromada pšenice, ob­ložená ľaliami;

späť na Pieseň, 7

Príbuzné preklady Roháček

2 Oj, aké sú krás­ne tvoje kroky v ľah­kej obuvi, kniežacia dcéro! Za­o­kruh­lenia tvojich bedier ako oz­dob­né zápony, dielo rúk umel­ca;

Evanjelický

2 Aké sú lad­né tvoje kroky v san­dáloch, kniežacia dcéra! Priehyby tvojich bokov sú ako skvos­ty, dielo umel­cových rúk.

Ekumenický

2 Aké krás­ne sú tvoje kroky v sandáloch, kniežacia dcéra. Kriv­ky tvojich bokov sú ako ná­hr­del­ník, dielo maj­strov­ských rúk.

Bible21

2 Jak krásné jsou v san­dálech krůčky tvé, dcero knížecí! Křivky tvých boků jako šperky­mis­trnou ru­kou tepané.